Hvordan klimatilpasning kan give nye muligheder i friuftslivet

Inspirationskataloget 'VANDPLUS - ej blot til vand' giver en række eksempler på, hvordan udfordringer med regnvand kan vendes til en fordel med udviklingen af nye rekreative områder og friluftsoplevelser 

Årstal: 
2015
Udgiver: 
VANDPLUS-sekretariatet v. Carlberg/Christensen

Fokus for inspirationskataloget 'VANDPLUS- ej blot til vand' er klimatilpasning med merværdi: Hvordan kan kommuner og andre planlæggere imøde komme fremtidens klimaudfordringer og samtidig skabe merværdi for borgerne?
Se hele inspirationskataloget VANDPLUS - ej blot til vand (pdf) 

Fra tekniske udfordringer til rekreative muligheder
Kataloget rummer en idesamling, der illustrerer, hvordan huller, grøfter og rør til klimasikring kan formgives, så de både skaber rekreativ værdi og sikrer vores byer ved skybrud. Eksemplerne i kataloget kommer fra fire projekter i henholdsvis Viborg, Gladsaxe, Frederiksberg og Solrød, som alle er del af klimainitiativet VANDPLUS.

Vand fascinerer og inviterer til oplevelse
Inspirationskataloget viser, hvordan man ved at håndtere regnvand over jorden i stedet for som traditionelt under jorden kan skabe nye, rekreative områder og byrum. Der er blandt andet fem eksempler på hvordan vand fascinerer  – både som naturfænomen i stor skala og som vandleg i lille skala. Bassinerne bruger vandets fascinationskraft rekreativt til at udvikle og skabe natur- og landskabsoplevelser. 

Viden Lærebøger og værktøjer