Naturrum - naturophold på en anden måde

Bogen beskriver konceptet naturrum og viser en række eksempler på gode naturrum 

Forfattere: 
Marie Staun
Årstal: 
2012
Udgiver: 
Friluftsrådet

Med udviklingsprojektet 'Naturrum - naturophold på en anden måde' blev ildsjæle landet over inviteret til at komme med deres innovative bud på, hvordan man kan skabe naturrum, som:

  • Formidler lokal natur og lokal identitet
  • Giver rum til fordybelse og refleksion
  • Inspirerer til oplevelser og aktiviteter i naturen

Naturrum i ord og billeder
Resultaterne af udviklingsprojektet vises i billeder og ord i bogen 'Naturrum', der har fem pilotprojekter med og 18 andre ideer til eksemplariske naturrum. 

Hent bogen 'Naturrum - naturophold på en anden måde' (pdf)

Seks elementer i et naturrum
Ud fra erfaringerne fra fem pilotprojekter blev konceptet 'Naturrum' færdigudviklet, så der i dag arbejdes med seks elementer, der skal indgå i naturrum. Naturrum skal:

  • Have lokalt ejerskab
  • Være støttepunkt, der inspirerer til naturforståelse og friluftsliv           
  • Give mulighed for ro og fordybelse
  • Udtrykke den lokale identitet      
  • Altid være åbent
  • Være i dialog med den omgivende natur     

Udviklingsprojektet Naturrum blev sat i gang af Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Viden Dokumentation og udviklingsarbejde