Øhavsstien – kystnær vandresti rundt om Det Sydfynske Øhav

Stærkt politisk ejerskab gjorde det muligt at gøre 220 km langs Det Sydfynske Øhav tilgængeligt for vandrere

De 220 km sti er fysisk skiltet hele vejen rundt langs det fynske øhav.

Øhavsstien er et netværk af kystnære stier, som omkranser Det Sydfynske Øhav. Med sine 220 km er det en af landets længste sammenhængende vandreruter.

Øhavet for vandrere
Etableringen af Øhavsstien i 2006-2008 skete på baggrund af et tæt kommunalt samarbejde og en fast beslutning om at gøre kystbredden rundt langs øhavet tilgængelig for vandrere.

Trampesti ved kysten
Stien er anlagt som en primitiv trampesti forbeholdt vandrere og med en samlet anlægssum på cirka 8 mio. kr. Den er anlagt ud fra et princip om et forløb så tæt ved kysten som muligt og så vidt muligt uden for asfalterede veje.

Vilje og politisk ejerskab
Øhavsstien blev anlagt med bredt politisk ejerskab og en vilje til at stå fast på ønsket om tilgængelighed til fods hele vejen rundt langs Det Sydfynske Øhav. Undervejs i etableringen afgav 268 lodsejere jord, heraf cirka 250 af dem frivilligt. Lodsejerne langs ruten har været inddraget tidligt i processen inden for den klare ramme, at målet var at bringe vandrere fra A til B hele vejen rundt langs Øhavet. Det mål er der stået fast på, også de steder det gav konflikter med lodsejere.

Læs mere om Naturturisme I/S

Læs mere om Øhavsstien på stiens hjemmeside

Praksiseksempler