Rum og rammer for aktivt udeliv

Bogen undersøger og diskuterer, hvad de fysiske rum og rammer betyder for aktivt udeliv. Den bygger på fire kvalitative cases: Naturlegepladsen Gåsebjergsand, mountainbikeruterne i Blåbjerg Klitplantage, natur- og fritidsområdet Hedeland og Amager Strandpark  

Forfattere: 
Søren Andkjær, Jan Arvidsen og Karen Dalgaard
Årstal: 
2013
Udgiver: 
Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden
ISBN (papir): 
978-87-92646-78-1

Inden for de seneste 20-30 år er danskernes deltagelse i aktivt udeliv og friluftsliv øget markant. Det gør de fysiske rammer for idræt, friluftsliv og fysisk udfoldelse interessante, både for forskning og forvaltning. Den kvalitative undersøgelse, der præsenteres i bogen, fokuserer på, hvilken betydning rum og rammer for udvalgte former for aktivt udeliv har på særlige steder. Målet er at give et bedre grundlag for at træffe beslutninger og stimulere interessen for, hvordan man med rum og rammer kan motivere mennesker til et mere aktivt udeliv. 

Bogen "Rum og rammer for aktivt udeliv - kvalitative casestudier" kan købes for 140 kr. plus porto ved henvendelse til Studenterboghandelen, Campusvej 55, 5230 Odense M, Tlf. 6550 1700, e-mail info@boghandel.sdu.dk

Et forudgående litteraturstudie om naturlige omgivelsers funktion som ramme for aktivt udeliv findes her.
 

 

Viden Forskning