Steder i landskabet

Realdanias projekt 'Steder i landskabet' viser, hvordan man kan formidle natur ved at skabe besøgssteder af høj arkitektonisk kvalitet

Rubjerg Knude Fyr. Foto: Realdania, Bjørn Pierri Enevoldsen

Realdaniaprojektet Steder i landskabet skal vise nye veje til, hvordan man gennem arkitektonisk bearbejdning kan højne oplevelsen af naturen. Udgangspunktet er, at steder hvor menneske og natur møder hinanden har stort potentiale for oplevelser som et skæringspunkt mellem civilisationen og naturen.
Følg med i Stedet i landskabet på projektets hjemmeside

I projektet er udvalgt ti steder i Danmarks yderområder, som bearbejdes nænsomt arkitektonisk for at højne naturoplevelsen:

  • Filsø
  • Hammersholm Helleristningsfelt
  • Hanstedreservatet
  • Kalø Slotsruin
  • Knudeklinten på Fur
  • Rubjerg Knude
  • Råbjerg Mose
  • Stevns Klint
  • Tipperne Fuglereservat
  • Vadehavet

Et af de udvalgte projekter er Rubjerg Knude Fyr, hvor man har arbejdet med at forbedre de besøgendes muligheder for at opleve fyrets forgængelighed, fortællingerne om sandflugten og den spektakulære udsigt. Her opleves naturkræfternes voldsomme spil med havet, der æder sig ind i klinten. Gennem projektet Steder i landskabet er det blevet muligt at komme op i fyret ad en ny trappe og opleve udsigten, inden fyret om 10-15 forventes at styrte i havet. Ankomst- og parkeringsfaciliteterne på stedet bliver forbedret, og der er anlagt en ny sti og pilemærker, som skal fører de besøgende gennem området.

Praksiseksempler