Du griner ligesom med hele kroppen

Rapporten fortæller om resultaterne af projektet 'Natursocial indsats for traumatiserede flygtningefamilier i Danmark, 2011 - 2014'

Forfattere: 
Dorthe Rasmussen, Thor Hjarsen og Knud Eschen
Årstal: 
2014
Udgiver: 
Livsmodlab.dk, Red Barnet og Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Region Syddanmark
ISBN (papir): 
978-87-91682-58-2

Hvordan kan man med natur og friluftsliv som ramme rehabilitere børn fra traumatiserede flygtningefamilier? Det er undersøgt i et fireårigt pilotprojekt, der startede i 2011. Mere end 800 forældre og børn fra krigstraumatiserede flygtningefamilier på Fyn og knap 60 frivillige har deltaget. 

Bag projektet står Red Barnets Natur & Fællesskabsprogram, Afdeling for Traume- og Torturoverlevere i Odense og Livsmodlab.dk.

Øget trivsel, bedre netværk og styrkede relationer
Rapporten 'Du griner ligesom fra hele kroppen' beskriver erfaringerne fra projektet ”Natursocial indsats for traumatiserede flygtningefamilier i Danmark, 2011 - 2014'. Erfaringerne fra projektet viser, at frivillige sociale aktiviteter med natur og friluftsliv som ramme bidrager til øget trivsel, styrkede relationer og netværk for familierne. 

Se rapporten 'Du griner ligesom fra hele kroppen'

Samarbejde mellem frivillige og professionelle
I projektet 'Natursocial indsats for traumatiserede flygtningefamilier i Danmark' har frivillige har gennemført sociale aktiviteter i naturen, som er udviklet og understøttet af henholdsvis en naturvejleder med speciale i udsatte familier og børn, samt en professionel familiebehandler med speciale i PTSD-ramte flygtningefamilier.

Natur og friluftsliv for traumatiserede familier

Blandt konklusionerne i projektet 'Natursocial indsats for traumatiserede flygtningefamilier i Danmark' er:

  • Mødet med de frivillige bidrager positivt til familiernes muligheder for at blive integreret i det danske samfund
  • Der er potentiale for direkte traumebehandling i naturen og friluftslivet
  • Forældres og børns relationer styrkes via de positive oplevelser og erfaringer i familien og i fællesskab med andre familier

Frivilligindsats fortsætter
Projektet 'Natursocial indsats for traumatiserede flygtningefamilier i Danmark' har succesfuldt rekrutteret frivillige, og gennem en frivilligindsats er det nu blevet forankret i Red Barnets lokalforening i Odense og samarbejdet med Afdeling for Traume- og Torturoverlever fortsætter. 

Viden Dokumentation og udviklingsarbejde