Familieoplevelsesklubber – evaluering af ture i naturen med udsatte familier

Hvordan kan man styrke socialt udsatte børn og familier gennem oplevelser i naturen? Det har Red Barnet arbejdet med, og indsatsen er dokumenteret og evalueret af både Københavns Universitet og CASA

Forfattere: 
Hhv. Niels Ejbye-Ernst (evaluering fra Københavns Universitet) og Marianne Malmgren (evaluering fra CASA)
Årstal: 
2013
Udgiver: 
Hhv. Københavns Universitet og CASA

I Red Barnets familieoplevelsesklubber samles flere socialt udsatte familier om oplevelser.  Klubberne drives i samarbejde mellem frivillige og sundhedsplejersker, boligsociale medarbejdere, lærere og pædagoger m.fl. fra socialt udsatte bolig- og lokalområder. Udsatte familier bliver visiteret til klubberne.

Læs mere om hvad konceptet her på Viden om friluftsliv

Naturpædagogik i frivilligt socialt arbejde
Arbejdet med familieoplevelsesklubber er grundigt evalueret med 79 interview med deltagere, 25 med frivillige plus observationer og spørgeskemaer. Her er særligt fokus på det naturpædagogiske aspekt i det frivillige sociale arbejde.
Se rapporten ’Evaluering af Red Barnets anvendelse af naturen i familieoplevelsesklubberne i Danmark' (udgivet af Københavns Universitet)

Red Barnets arbejde med familieoplevelsesklubber indgår i det større projekt Natur & Fællesskabsprogrammet, som fokuserer på frivilligt socialt arbejde i udsatte boligområder. I den evaluering er naturturene også evalueret:
Se ’Evaluering af Natur & Fællesskabsprogrammet og Red Barnets frivillige sociale arbejde i udsatte boligområder i Danmark’ (udgivet af CASA)

Viden Undersøgelser og evalueringer