Formidlingsbro og fotoskjul giver besøgende mulighed for at komme tæt på naturen

Et veludbygget system af stier og publikumsfaciliteter i naturreservatet Vaserne giver besøgende mulighed for at komme helt tæt på naturen og dyrelivet

En rampe gør fugletårnet i Vaserne tilgængeligt for gangbesværede.

I naturområdet Vaserne i Rudersal Kommune er der udviklet friluftsfaciliteter for besøgende, der gør det muligt at komme tæt på. 

Stisystem med formidlingspunkter undervejs
Et veludbygget system af stier og board walks gør det er let at komme rundt i området med forskellige formidlingsspots undervejs:

  • Et fotoskjul med glasruder ved Olsen Sø midt i Vaserne, der gør det muligt at observere og fotografere fuglene helt tæt på uden at forstyrre dem  
  • En formidlingsbro, som har sit navn, fordi den primært er til brug sammen med en formidler: Skoleklasser kan have svært ved at lave vandhulsture i Vaserne, fordi tørvegravene er svært tilgængelige og potentielt farlige. Formidlingsbroen løser den udfordring ved at skabe en sikker ramme om oplevelsen af livet i vandet. Lystfiskeri er ikke tilladt i området, og derfor blev navnet ’Fiskebroen’ valgt fra.
  • Et naturrum, der fungerer som en formidlingspavillon med tilhørende bålhytte og multlokum. Her kan skoleklasser og besøgende efter aftale med Fugleværnsfondens naturvejleder låne forskelligt feltudstyr til på egen hånd at undersøge Vasernes natur
  • Et handikapvenligt fugletårn ved Store Kalv med adgang via rampe

Publikumsfaciliteterne er udviklet med støtte fra henholdsvis fra Aage V. Jensens Fonde, Friluftsrådet og Rudersdal Kommune. 

Se foldere om Vaserne her hos Fugleværnsfonden

Praksiseksempler