Friluftsliv og etnicitet - danske unges friluftsliv

Ph.d.-afhandlingen fokuserer på unges friluftsliv og etnicitet i et europæisk perspektiv

Forfattere: 
Sandra Gentin
Årstal: 
2015
Udgiver: 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
ISBN (papir): 
978-87-7903-709-0
ISBN (internet): 
978-87-7903-710-6

Ph.d.-afhandlingen 'Outdoor recreation and ethnicity – seen in a Danish adolescent perspective' bygger på forskning i friluftslivet blandt unge med indvandrer-baggrund. 

Formålet med afhandlingen har været at undersøge:

  • Det eksisterende forskningsfelt om etnicitet og friluftsliv i Europa
  • Ligheder og forskelle mellem unge danskere og unge indvandreres friluftsliv
  • Hvilken sammenhæng, der er mellem den objektive definition af ”efterkommer”/ ”indvandrer” (fra Danmarks Statistik), og den mere subjektive ”etnisk selvopfattelse”. 

Læs ph.d.-afhandlingen 'Outdoor recreation and ethnicity – seen in a Danish adolescent perspective' 

Fire artikler om etniske minoriteters friluftsliv
Afhandlingen består af fire artikler: 

  • Den første artikel undersøger og beskriver feltet ”Friluftsliv og etnicitet” i Europa
  • Den anden artikel gennemgår afhandlingens empiri - en spørgeskemaundersøgelse om unges friluftsliv i hhv. København NV og Ringkøbing-Skjern kommune
  • Den tredje artikel reflekterer over forskellige nationale tilgange til etniske minoriteters adgang til naturen, i hhv. Tyskland, Danmark, Storbritannien og Holland
  • Den fjerde artikel er en teoretisk ramme til forståelse af friluftsliv og etnicitet i et sociologisk perspektiv 

Der er udgivet fire videnblade, der formidler Sandra Gentins ph.d.-afhandling
Se videnbladet 'Unge danskeres og indvandreres friluftsliv - brug af grønne områder' 
Du kan få adgang til at se de andre tre, hvis du tegner abonnement hos Videntjenesten.

Afhandlingen er på engelsk og har et dansk resume.

Viden Forskning