Gadesygeplejerske bruger naturoplevelser til at skabe livskvalitet for misbrugere

Naturen har potentiale til at åbne misbrugeres liv op og give ro i en hverdag, der ellers ikke rummer megen natur. Det er erfaringen hos en gadesygeplejerske, der arbejder målrettet med naturen som redskab

Tasken med kaffe, te og boller er fast udstyr på naturturene med misbrugere. Foto: Natur-sundhed.dk.

I Svendborg kommune sætter gadesygeplejersken naturen på dagsordenen for misbrugere. Igennem et syv-ugers pilotforløb i naturen har misbrugere haft oplevelsen af tryghed, ro og frirum til bare at være. I små grupper tager de afsted en fast dag om ugen.

Positive minder og håb
Et liv levet på gaden med misbrug fører ofte til isolation fra det omgivende samfund og ophold i naturen gør de stort set aldrig. I projektet har den naturuvante gruppe fået muligheden for at komme ud i naturen. Det at sidde på en bænk, se ud over vandet og høre lyden af fuglefløjt og bølgeskvulp har vækket positive minder fra fortiden og skabt rum til snakke om drømme og håb for fremtiden. Aktiviteterne og oplevelserne i naturen har givet misbrugerne mod på at motionere og øge deres sundhed.

Du kan læse gadesygeplejerskens beretning her

Praksiseksempler