Innovation på Naturstyrelsens arealer - Et casestudie af skovhjælperkonceptet

Med fokus på innovation undersøger specialet konceptet med at give voksne udviklingshæmmede arbejde som skovhjælpere 

Forfattere: 
Charlotte Günther Madsen og Lea Holmberg
Årstal: 
2011
Udgiver: 
Det biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Specialet undersøger, hvordan skovhjælperkonceptet, hvor voksne udviklingshæmmede får arbejdsopgaver i naturen, kan være med til at skabe øget velfærd på nye måder.

Skovhjælpere som innovativt projekt
Specialet fokuserer på skovhjælperkonceptets udvikling som en innovativ proces, hvor en privat eller offentligt ansat driftsleder samarbejder med Naturstyrelsen og kommunerne om at beskæftige voksne udviklingshæmmede med arbejdsopgaver inden for for eksempel naturpleje og naturformidling. I specialet indgår kvalitative gruppeinterview om seks skovhjælpercases.

Se hele specialet 'Innovation på Naturstyrelsens arealer - Et casestudie af skovhjælperkonceptet'

Drejebog til skovhjælperkonceptet
I specialet præsenteres en drejebog for skovhjælperkonceptet baseret på analysens resultater, aktørernes anbefalinger og forfatternes egne erfaringer. Drejebogen er interessant for forvaltere og andre, der gerne vil have hjælp til at komme i gang med skovhjælperlignende projekter.

Fire udviklertyper
Hovedresultatet i specialet er en kategorisering af fire udviklertyper. Typerne har forskellige tilgange til innovation og giver en forståelse af, hvorfor nogle samarbejdsformer fungerer, mens andre er barrierefyldte. 

Viden Undersøgelser og evalueringer