Integration med grønne fingre

Frivilligcenter Helsingør arbejder med nyttehaver som redskab til bedre integration

Integration med fingrene i jorden - nyttehaven som samlingspunkt.

Hvordan kan et fællesskab om at dyrke grøntsager styrke etniske kvinder og psykisk sårbare? Det arbejder Frivilligcenter Helsingør med i projektet Grønt Medborgerskab for etniske grupper.

Sundhed, rehabilitering og integration
Projektet fokuserer på at skabe sundhed, rehabilitering og integration gennem arbejdet med at dyrke jorden.

Dyrker egne grøntsager
Ved Flynderupgård i Espergærde har kvinderne hver deres jordstykke, hvor de dyrker grøntsager.  Afgrøderne er til eget brug, og indgår også ved fællesspisninger og uddeling ved arrangementer. 

Projektet er støttet af PUF puljen i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

 

Praksiseksempler