Krigsveteraner: Natur og friluftsliv som potentiale

Flere projekter og et speciale undersøger, hvordan natur og friluftsliv kan bruges til rehabilitering for krigsveteraner

Veteraner på toppen af Galhøgpiggen i projektet 'Veteraner i det faggrønne'.
Forfattere: 
Niels Blok
Udgiver: 
Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling

Hvad er potentialet for rehabilitering og integration af krigsveteraner gennem oplevelser med natur og friluftsliv? Det spørgsmål danner udgangspunkt for en række projekter hos Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling.
Se videnbladet 'Veteraner trives godt med friluftsliv'
Se videnbladet 'Undervisning i grønne fag kan gavne veteraner'
Se videnbladet 'Friluftsliv og grønne aktiviteter øger social kapital for veteraner'

Veteraner i det faggrønne
I projektet ’Veteraner i det faggrønne’ deltog tolv veteraner i et ti-ugers forløb med natur og friluftsliv. Evalueringen af projektet udgives i et særligt hæfte, som publiceres på Viden om friluftsliv.

Konference om natur og sundhed for krigsveteraner
I 2016 mødtes centrale aktører, der arbejder med integration og rehabilitering af veteraner, til en konference om natur og sundhed for krigsveteraner.
Se rapport med oplæg og drøftelser fra veterankonferencen
Næste veterankonference finder sted i 2018.

Ingen efterladt – speciale om krigsveteraners friluftsliv
Videncenter for Friluftsliv og Naturformidlings arbejde med krigsveteraner og friluftsliv er samlet hos Niels Blok, der selv er veteran fra to missioner og har skrevet speciale på uddannelsen Master i friluftsliv.
Se Niels Bloks speciale ’Ingen efterladt – et feltstudie i danske krigsveteraners friluftsliv’

Der findes en række andre videnblade om friluftsliv udgivet af Videntjenesten. Du kan få adgang til at se flere videnblade, hvis du tegner abonnement hos Videntjenesten.

Viden Undersøgelser og evalueringer Dokumentation og udviklingsarbejde