Naturen som ramme for integration

Aktive oplevelser i naturen kan være en metode til integration for flygtninge og indvandrere. To forskellige udviklingsprojekter sætter fokus på mulighederne for integration i naturen

Foto: Naturvejlederforeningen. Fra Sundhedsnetværkets artikel om LINC-projektet

To forskellige projekter arbejder på hver deres måde med naturen som rum for integration.

Projektet Naturvenner
Med fælles naturoplevelser vil projektet 'Naturvenner' skabe en ny ramme for mødet mellem flygtninge og lokale naturvenner og give flygtninge mulighed for at lære den lokale natur at kende. Projektet er sat i gang af Dansk Flygtningehjælp og Center for Friluftsliv og Naturformidling (Københavns Universitet). Naturvenner er en indsats hvor frivillige fra lokale natur-, frilufts- og integrationsforeninger i fællesskab arrangerer natur- og friluftstilbud til flygtninge. 
Læs mere om projektet på www.naturvenner.dk 

Internationalt udviklingsprojekt med integration i naturen
Hvordan kan man udvikle konkrete metoder, der kan fremme integration for nytilkomne flygtninge og indvandrere gennem natur og kulturmøder? Det samarbejder forskere og undervisere fra Sverige, Italien, Finland og Danmark om i det internationale udviklingprojekt LINC - Outdoor Learning for Integration through Nature and Cultural Encounters. Erfaringen fra projektet er, at nytilkomne flygtninge og indvandrere har store fordele af at lære sprog og kultur gennem aktive oplevelser i naturen og byens rum.
Læs mere om LINC-projektet i artiklen her fra Sundhedsnetværket i Naturvejlederforeningen

 

Praksiseksempler