Naturens betydning for børns koncentration

Stort forskningsprojekt undersøger om ophold i naturen i løbet af skoledagen gavner børn med ADHD og raske børn

Forfattere: 
Matt Stevenson og Peter Bentsen
Udgiver: 
Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Københavns Universitet

Virker ophold i naturen lige så godt på børn med ADHD som medicin? Og kan raske børn bedre koncentrere sig, hvis ophold i naturen indgår i skoledagen? De spørgsmål bliver nu undersøgt i et større dansk forskningsstudie hos Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling.

Opmærksomhedstest efter tid i naturen
I undersøgelsen skal 30 skolebørn med ADHD opholde sig i henholdsvis naturomgivelser og byomgivelser i en halv time. Så undersøger forskerne, om børnenes koncentration og opmærksomhed bliver genoprettet i naturen. Målet er at finde ud af, om naturen i sig selv har lige så god effekt som ADHD-medicin, og om naturen øger effekten af medicinen.

Naturens betydning for raske børn trivsel
I en anden del af forskningsprojektet undersøges naturens effekt på raske skolebørns trivsel og kognitive udvikling. I den del af undersøgelsen indgår 100 skolebørn.

Se mere om projektet hos Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling
Læs en uddybende artikel om projektet hos www.videnskab.dk

Viden Forskning