Rehabiliterende friluftsprogram til unge med spiseforstyrrelser

Forskningsprojektet har udviklet, afprøvet og evalueret et rehabiliterende friluftsprogram til unge med spiseforstyrrelser

Forfattere: 
Hans Jørgen Fisker
Årstal: 
2010
Udgiver: 
Skov & Landskab, Københavns Universitet
ISBN (papir): 
978-87-7903-501-0

Rapporten beskriver et 3‐årigt forskningsprojekt om hvordan friluftsliv kan indgå som led i behandlingen af unge med spiseforstyrrelser. Der blev udviklet et rehabiliterende friluftsprogram til at styrke og udvikle spiseforstyrredes fysiske, psykiske, sociale og kulturelle kompetencer ved at opleve og bruge naturen til friluftsaktiviteter.
Se rapporten Rehabiliterende friluftsprogram

En række positive effekter for spiseforstyrrede
Rapporten konkluderer, at naturen og friluftsprogrammet for mennesker med spiseforstyrrelse kan udmønte sig i en række positive effekter. Der kan for eksempel være positive effekter på fritidsliv, selvtillid, selvværd og selvfølelse, mad og spisning, søvn og uro. Derudover har der vist sig positive effekter på sociale roller og skole, uddannelse og/eller arbejde. 

Samarbejde mellem behandlere og friluftsfolk 
Friluftsprogrammet blev gennemført i et samarbejde mellem traditionelle behandlere og friluftsuddannet personale, og skal indgå i sammenhæng med forudgående, sideløbende og/eller efterfølgende traditionel behandling. Programmet blev afprøvet på 30 kvinder mellem 20 og 30 år, og var ikke et eksperiment med kontrolgruppe. 

 

Viden Dokumentation og udviklingsarbejde Forskning