Seniorer som naturguider

Udviklingsprojektet Senior Naturguide uddanner ældre til fælles oplevelser i naturen

Der er potentiale i at uddanne ældre som naturguider for andre ældre, viser udviklingsprojektet Senior Naturguide.

Formålet med projektet Senior Naturguide er at udvikle et socialt tilbud til ældre, som ellers ikke kommer ud i naturen eller opsøger hinanden.

Frivillige ældre guider andre ældre
Gennem projektet uddannes frivillige seniorer til at arrangere naturture og formidle for andre seniorer, som ikke har tradition for friluftsliv eller for at bruge naturen i deres dagligdag. 

Se rapporten om Senior Naturguide

Blik for barrierer hos ældre
De frivillige ældre uddannes til at planlægge ture, der tager højde for de barrierer, der kan spille ind på målgruppen af ældre som for eksempel usikkerhed, transportudfordringer og manglende kendskab til de andre deltagere. Turene skal give oplevelser for både sanser, hjerne og hjerte (viden og relationer) og dermed forebygge de funktionstab som manglende bevægelse, understimulation og social isolation kan medføre.

De frivillige seniorer bliver klædt på til opgaven som naturguider gennem:

  • Et kursus, som øger deres kompetencer til inddragelse, formidling og gruppefacilitering
  • Et lokalt ressourcenetværk af naturformidlere m.fl. som kan inspirere og understøtte de frivillige naturguider.

Udviklingsprojektet Senior Naturguide blev startet af foreningen Faglige Seniorer med bidrag fra Friluftsrådet. Kurset for frivillige blev udarbejdet i samarbejde med Skovskolen under Københavns Universitet.

 

Praksiseksempler