Socialt arbejde med friluftsliv som pædagogisk metode

Et studie evaluerer effekten af friluftsliv for socialt udsatte unge i alderen 12 -21 år

Forfattere: 
Mogens Jensen Bjarne Platz og Søren Ninn Rasmussen
Årstal: 
2015
Udgiver: 
DSI Hedehuset

Døgninstitutioner, opholdssteder, efterskoler og ungdomsskoler arbejder hyppigt med friluftsliv som metode i det sociale arbejde. Nu er det i et studie blevet undersøgt, hvordan hhv. deltagerne (socialt udsatte unge) og de involverede fagfolk vurderer effekten af friluftsliv som pædagogisk metode i det sociale arbejde.

Se rapporten om ’Studie af friluftsliv anvendt i pædagogisk arbejde med socialt udsatte unge i alderen 12 -21 år’

Evaluering af konkrete friluftsaktiviteter med udsatte unge
Rapporten bygger på evaluering af erfaringerne fra en række konkrete friluftsaktiviteter med udsatte unge i forskellige regi – produktionsskoler, opholdssteder, 10. klassescentre, specialskoler mv. Målet har været at få viden om og dokumentation for hvorfor, hvornår og for hvem friluftsliv som pædagogisk metode er hensigtsmæssigt. I rapporten indgår et idekatalog over brugbare aktiviteter.

Bag projektet ligger et samarbejde mellem:

  • Institut for Kommunikation og Psykologi Aalborg Universitet
  • Friluftsrådet
  • Forsknings- og udviklingsprojektet ”Friluftsliv som pædagogisk metode”
  • TeamPlatz
  • DSI Hedehuset.
Viden Undersøgelser og evalueringer