Udviklingshæmmede som skovhjælpere

På Herstedhøje Naturcenter er ansat en gruppe voksne udvikingshæmmede til at stå for naturpleje og service for de besøgende

Skovhjælperne er med til at skabe aktive oplevelser for de besøgende. Foto: Herstedhøje Naturcenter.

På Naturcenter Herstedhøje i Albertslund arbejder voksne udviklingshæmmede med en række forskellige grønne opgaver. Skovholdet kalder sig 'Skovhjælperne Østsjælland' og tager både del i de praktiske opgaver og servicerer skovens gæster.

Se om arbejdet med udviklingshæmmede skovhjælpere på Herstedhøje Naturcenters hjemmeside

Samarbejde under serviceloven
Indsatsen med at ansætte udviklingshæmmede startede på Herstedhøje Naturskole tilbage i 2005, og fungerer som et samarbejde med kommunerne inden for servicelovens rammer for Beskyttet Beskæftigelse (§103) og Aktivitets- og Samværstilbud (§104).

Forskelligartede opgaver til udviklingshæmmede
Skovhjælperne varetager en række forskellige opgaver på Herstedhøje Naturcenter:

  • Skovarbejde og vedligeholdelse
  • Udlevering af materialer og reparation af udstyr
  • Båltænding for besøgende
  • Naturformidling gennem aktiviteter og rundvisninger
  • Udvikling af faciliteter, udstillinger og aktive oplevelser.
Praksiseksempler