Unge danskeres og indvandreres friluftsliv

Videnbladet 'Unge danskeres og indvandreres friluftsliv - brug af grønne områder' opsummerer en ph.d. om unge og etnicitet

Forfattere: 
Sandra Gentin
Årstal: 
2016
Udgiver: 
Videntjenesten, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

I videnbladet fortælles om, hvordan unge med etnisk dansk baggrund og unge med anden etnisk baggrund end dansk bruger områder til friluftsliv i hverdagen.

Forskelle i brug
En af pointerne i videnbladet er, at unge med dansk etnisk baggrund oftere brugere sportspladser til friluftsliv, mens unge med anden etnisk baggrund end dansk oftere bruger grønne områder og byparker.

Friluftsliv på daglig basis
Undersøgelsen viser også, at visse unge med etnisk monoritetsbaggrund bruger naturen på nærmest daglig basis. Det er første gang, det er vist i dansk forskning.

Planlægning for unge målgrupper
Resultaterne af ph.d'en er interessante for planlæggere. Unge brugere af naturen adskiller sig fra voksne brugere ved at afstand er en større barriere for dem, fordi de ikke er ligeså mobile. Dårlige adgangsforhold eller lang transporttid til grønne områder kan resultere i mindre eller intet friluftsliv for unge - og dermed øge andelen af ikke-brugere af naturen. Derfor er det med unge vigtigere at tænke meget lokalt i friluftsliv.  De udgør en vigtig brugergruppe at planlægge for, fordi de rent faktisk kommer ud i de grønne områder, der stilles til rådighed.

Se videnbladet 'Unge danskeres og indvandreres friluftsliv - brug af grønne områder' 

Videnbladet er et af fire videnblade, der formidler Sandra Gentins ph.d.-afhandling. Du kan få adgang til at se de andre tre, hvis du tegner abonnement hos Videntjenesten.

 

Viden Undersøgelser og evalueringer Forskning