Eksempler på sikkerhedsinstrukser for en efterskole

Se hvordan en række efterskoler har udformet sikkerhedsinstrukser for aktiviteter til søs

Surfing med efterskoler kræver en sikkerhedsinstruks. Foto: Venø Efterskole

I 2012 kom der nye regler for sejlads på efterskoler og andre institutioner. I dem slår Søfartsstyrelsen fast, at al sejlads på efterskoler er erhvervssejlads, og der skelnes ikke mellem undervisning og fritid. 

Alle skoler skal have sikkerhedsinstrukser for aktiviteter til søs
Det bærende princip i de nye regler fra Søfartsstyrelsen er, at skolen skal lave en sikkerhedsinstruks, der omfatter alle skolens sejladsaktiviteter.

Her kan du se eksempler på hvordan Venø Efterskole har udarbejdet sikkerhedsinstrukser for alle deres aktiviteter til søs

Flere eksempler på sikkerhedsinstrukser for efterskoler

Praksiseksempler