Legepladshåndbogen - fremstilling af legeredskaber i ubehandlet træ

Hvad er reglerne for legepladser og legeredskaber, og hvilke krav skal de opfylde? Det gennemgås på en kort og overskuelig måde i Legepladshåndbogen

Forfattere: 
Arne Hebbelstrup
Årstal: 
2009, revideret senest 2016
Udgiver: 
Skov & Landskab, Skovskolen

Legepladshåndbogen er et godt redskab til forvalteren til at opstille krav og specifikationer over for leverandøren, så legepladsen får den ønskede kvalitet og sikkerhed. Fokus er på legeredskaber i naturmaterialer.
Se nyeste version af Legepladshåndbogen (oktober 2016)

Reglerne i korthed
Legepladshåndbogen gennemgår i korthed de love og regler, der gælder for legepladser og legeredskaber:

  • Produktsikkerhedsloven
  • Bygningsreglementet
  • Retssikkerhedsloven
  • Europæiske standarder for legepladssikkerhed

Sikkerhed når legepladsen er taget i brug
Sikkerhed på naturlegepladser er ikke kun et emne, når man planlægger og udfører arbejdet, men også i den løbende fdrift. Legepladshåndbogen skitserer rutiner for inspektion og vedligeholdelse:

  1. Rutinemæssig visuel inspektion
  2. Driftsinspektion
  3. Årlig hovedinspektion

Kurser i 'Naturlegepladser'
Legepladshåndbogen er udviklet som kompendium til de kurser i 'Naturlegepladser' som Skovskolen, Københavns Universitet, har udbudt siden midten af 1990erne.

Viden Lærebøger og værktøjer