Risikovurdering og vejrlig i kano og kajak

Publikationen 'Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak' rummer en lettilgængelig risikovurdering og oversigter over vejrlig

Søsportens Sikkerhedsråd har udgivet 'Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak'. Den er målrettet begyndere, men rummer også en overskuelig oversigt over risikovurdering ved kano og kajakroning og en vindtabel for kano og kajak, som er relevant og brugbar for for eksempel undervisere.  

Hent brochuren 'Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak'

 

Viden Lærebøger og værktøjer