Sikkerhed ved fritidssejlads - rapport fra Norges Søfartsdirektorat

Det norske Søfartsdirektorat har udgivet 'Rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt' om sikkerhed ved fritidssejlads

Forfattere: 
Olav Akselsen (leder af arbejdsgruppen) m. fl.
Årstal: 
2012
Udgiver: 
Sjøfartsdirektoratet, Norge

Udgivelsen 'Rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt' fra det norske Søfartsdirektorat fokuserer på sikkerhed ved fritidssejlads.

Rapporten kortlægger og undersøger en række centrale faremomenter ved fritidssejlads:

  • Manglende kompetencer
  • Brug af rusmidler
  • Høj hastighed
  • Manglende sikkerhedsudstyr

Arbejdsgruppen bag rapporten vurderer en række mulige tiltag, der kan øge sikkerheden ved fritidssejlads:

  • Holdningsskabende arbejde
  • Mere kontrol med fritidssejlads
  • Skærpelse af kravene til bådførerens kompetencer 
  • Lavere promillegrænser
  • Påbud om flydeudstyr og andet sikkerhedsudstyr
  • Fartbegrænsninger

Se 'Rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt'

Rapporten er udarbejdet af en bredt sammensat arbejdsgruppe, der fik til opgave at komme med en udredning af sikkerheden ved fritidssejlads for det norske Nærings- og handelsdepartement.

Viden Undersøgelser og evalueringer