Sikkerhedsregler for sejlads med skoler og institutioner

Søfartsstyrelsen har samlet de gældende regler for sejlads med skoler og institutioner og en guide til hvordan laver du en sikkerhedsinstruks 

Søfartsstyrelsen har samlet alt, hvad det er nødvendigt at vide om sikkerhed ift. sejlads med skoler og institutioner. 
Se de gældende regler her hos Søfartsstyrelsen

Hjemmesiden er lettilgængelig og samler regler:

  • Regler for sejlads i mindre fartøjer - både erhvervs- og fritidssejlads
  • Redskab til at lave en sikkerhedsinstruks
  • Krav om uddannelse og beviser
  • Krav til fartøjet
  • Liste over godkendte RIB-både

Siden indeholder også en FAQ til brug for skoler og institutioner.

 
 

Viden Lærebøger og værktøjer