Tilsyn med friluftsinstallationer i træer

Videnbladet gør rede for, hvordan skovejere bør tilse træer, der bruges til for eksempel klatrebaner, træhuse eller andre installationer til friluftsliv

Forfattere: 
Simon Skov og Iben M. Thomsen
Årstal: 
2015
Udgiver: 
Videntjenesten, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
ISBN (papir): 
6.2-14

Videnbladet 'Tilsyn med friluftsinstallationer i træer' tager udgangspunkt i, at sikkerheden med friluftsinstallationer i træer ikke kun handler om selve konstruktionen, men også om det løbende tilsyn med de træer, som bærer det hele.

Skovejerens ansvar
Det er skovejerens ansvar at holde øje med at de bærende træer er sunde og stærke. Ud over de bærende træer, skal der også føres tilsyn med de træer, der kan vælte ind i aktivitetszonen. Det gælder både før banen tages i brug og i hele dens levetid.
Se hele videnbladet om tilsyn med friluftsinstallationer i træer 

Teknisk og biologisk gennemgang af sikkerheden
Videnbladet bygger på en både teknisk og biologisk gennemgang af en trætopbane. En legepladsinspektør stod for den tekniske gennemgang og en træekspert fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (KU) stod for at vurdere træernes sundhed og styrke.

Logbog for tilsyn med træer
I videnladet foreslås det at føre logbog over træerne i det løbende tilsyn med installationer i træerne. Træernes identificeres med foto og nummerering og kommenteres individuelt, så træernes udvikling kan følges.

Der findes en række andre videnblade om friluftsliv udgivet af Videntjenesten. Du kan få adgang til at se flere videnblade, hvis du tegner abonnement hos Videntjenesten.

 

Viden Lærebøger og værktøjer