Trætopbaner - regler og retningslinjer

Reglerne for trætopbaner er beskrevet i Skovloven

Trætopbaner er tovbaner, der udspændes mellem store træer - typisk i 3-15 meters højde. De kan være flere hundrede meter lange, og dækker 1-2 hektar skov.

Trætopbaner på privat initiativ
Indtil nu har de danske trætopbaner haft kommerciel baggrund. Prisen for at anlægge og drive trætopbaner gør, at det næppe vil være muligt at etablere trætopbaner uden en eller anden form for brugerbetaling. Samtidig kræver trætopbaner instruktører, der kender anlægget, udstyret og har kendskab til sikkerhedsreglerne.

Tilladelse til trætopbaner
At anlægge en trætopane kræver tilladelse efter Skovloven. Reglerne for trætopbaner er særligt beskrevet i Skovlovens § 11, der handler om bygninger, anlæg, terrænændringer og affald. 
Læs vejledningen her om Skovlovens bestemmelser for trætopbaner og andre anlæg i træernes kroner

Trætopbane med tilskud
En af de danske trætopbaner er bygget med tilskud fra landdistriktsmidler - se mere på gorillapark.dk

 

Viden Lærebøger og værktøjer