Adgangsveje i landskabet

Publikationen giver et hurtigt overblik over relevant lovgivning og en række konkrete arbejdsværktøjer, der kan inspirere og kvalificere projekter for bedre adgang til landskabet 

Forfattere: 
Jens Erik Larsen
Årstal: 
2011
Udgiver: 
Danmarks Naturfredningsforening
ISBN (papir): 
978-87-89835-72-7

Et virvar af forskellig lovgivning har indflydelse på adgangsmulighederne til det danske landskab. Skal der etableres en ny sti, rute eller adgang til landskabet, så giver denne publikation fra Danmarks Naturfredningsforening et hurtigt overblik.

'Adgangsveje i landskabet' beskriver en lang række værktøjer og overvejelser, som kan kvalificere et projekt for en ny sti, en rute eller adgang til et areal.

Konkrete råd og eksempler på stier

Der er helt konkrete anvisninger til hvor bred en sti som minimum bør være til f.eks. cyklende, eller hvordan man sørger for en god afmærkning af ruter. Til slut er der en række eksempler på stier og adgangsprojekter fra det virkelige liv, som underbygger den første generelle del af publikationen.

Publikationen 'Adgangsveje i landskabet' kan hentes her 

Viden Lærebøger og værktøjer