Naturbaseret terapi for veteraner med posttraumatisk stress

Ph.d.-afhandlingen 'How war veterans with post-traumatic stress disorder experience nature-based therapy in a forest therapy garden' samler viden om, hvordan krigsveteraner med posttraumatisk stress oplever naturbaseret terapi

Forfattere: 
Dorthe Varning Poulsen
Årstal: 
2016
Udgiver: 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
ISBN (papir): 
978-87-7903-722-9
ISBN (internet): 
978-87-7903-723-6

5-8 % af de danske krigsveteraner udvikler PTSD i tiden efter udsendelse. En danske ph.d.-afhandling har samlet viden om, hvordan danske veteraner med posttraumatisk stress syndrom (PTSD) oplever naturbaseret terapi.

Se hele ph.d.-afhandlingen 'How war veterans with post-traumatic stress disorder experience nature-based therapy in a forest therapy garden' 

Natur, særlige behov og terapeutiske aktiviteter
Begrebet ’natur-baseret terapi’ er en terapiform, hvor samspillet mellem naturen, målgruppens særlige behov og terapeutiske aktiviteter udgør en rehabiliterende behandling.

Kvalitativt studie viser effekt af naturterapi
Afhandlingen består af to dele:

  1. Et systematisk litteraturstudie, der undersøger evidensen for naturbaseret terapis postive effekt hos veteraner med PTSD
  2. Et kvalitativt single-case studie med behandling af otte veteraner med PTSD i alderen 26-47 år. Behandlingen fandt sted i terapihaven Nacadia og blev varetaget af to haveterapeuter med psykologisk og psykoterapeutisk baggrund samt en gartner. Data bestod af interviews ved start, midtvejs, ved afslutningen af behandlingen og et år efter. Soldaterne oplevede, at deres PTSD-symptomer aftog eller blev lettere at håndtere. De fik lettere ved at gennemføre deres daglige aktiviteter og oplevede, at redskaber fra behandlingen kunne bruges i stressede situationer.

Afhandlingen er på engelsk og har et dansk resume. 

 

Viden Forskning