Videnportal om natur og sundhed

Videnportalen Nature and Human Health samler både forskning og praksisviden om natur og sundhed 

Årstal: 
2014
Udgiver: 
University of Copenhagen, FRIFO - Friluftslivets Fellesorganisasjon og Nordic Counsil of Ministers Frisk i Naturen

Portalen ’Nature and Human Health’ er en platform for udveksling af erfaringer, viden og resultater fra forskning og praksis om relationerne mellem natur og menneskers sundhed.

Samarbejde om natur og sundhed
Målet med videnportalen er at fremme netværk og samarbejder inden for natur og sundhed og på den måde oparbejde en større forståelse for og viden om relationer mellem natur og menneskers sundhed.

Find portalen Nature and Human Health på natureandhealth.dk 

Videnportalen er et dansk pilotprojekt udarbejdet i et nordisk samarbejde. På sigt er det planen at videreudvikle portalen til en nordisk platform for vidensdeling inden for natur og sundhed. Portalen er på engelsk.

 

Viden Undersøgelser og evalueringer Dokumentation og udviklingsarbejde Lærebøger og værktøjer Forskning